6 viet s „mestom“

Príklad vety a frázy so slovom mestom a ďalšími slovami od neho odvodenými.

Portugalsko s prístavným mestom Lisabon, ktoré sa nachádza na západnom okraji Európy, sa čoskoro stalo centrom obchodníkov, ktorí chceli obmedziť benátsku kontrolu nad obchodom.
V nádeji, že získa nad mestom moc, Cortés vzal aztéckeho vládcu Montezumu ako rukojemníka.
V priebehu 16. storočia bolo Potosí mestom rozmachu, ktoré priťahovalo osadníkov z mnohých národov, ako aj domorodcov z mnohých rôznych kultúr.
Prvým hlavným mestom krajiny bol Russell nachádzajúci sa v Ostrovnom zálive, ktorý vyhlásil guvernér Hobson po formálnom pripojení Nového Zélandu. V septembri 1840 Hobson zmenil hlavné mesto na pobrežie prístavu Waitematā, kde bol založený Auckland. Do roku 1865 bolo sídlo vlády sústredené vo Wellingtone.
Jedným z prvých sumerských miest bol Uruk, ktorý bol veľkým mestom v roku 3500 pred Kr.
Najvýznamnejším fénickým mestom bolo Kartágo v severnej Afrike, ktoré sa o niekoľko storočí neskôr stalo veľkým rivalom Rímskej republiky.
alegsaonline.com - 1998 - 2022