Fantaisie-Impromptu

Fantázia-impromptu cis mol Frédérica Chopina je sólovou klavírnou skladbou. Je to jedna z jeho najznámejších skladieb. Bola skomponovaná v roku 1834 a po jej vydaní ju publikoval Julian Fontana, hoci ho Chopin žiadal, aby tak nerobil.

Štruktúra skladby je vo forme A B A Coda. Niektoré aspekty tejto skladby sú podobné Beethovenovej Sonáte mesačného svitu. Úvodné tempo je allegro agitato. V dvoch taktoch po časti A sa mení na largo. Tempo väčšiny časti "B" je moderato cantabile. Nakoniec sa po časti "B" zmení na presto. Skladba na akorde Cis dur.

Hlavná téma Fantaisie-ImpromptuZoom
Hlavná téma Fantaisie-Impromptu


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3