Stanica Renjong LRT SW8

Stanica Renjong LRT pri pohľade z neďalekej budovy

Stanica Renjong LRT SW8 je stanica LRT v Sengkangu v Singapure. Otvorená bola v januári 2005. V rovnakom čase bola otvorená východná slučka linky Punggol LRT.

Názov

V blízkosti stanice viedla cesta s názvom Lorong Rending, takže stanica dostala svoje meno podľa tejto cesty.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3