George Boole

George Boole [buːl], (2. novembra, 1815 - 8. decembra, 1864) bol anglický matematik a filozof. Vytvoril Booleovu algebru. Tá je jedným zo základov súčasnej informatiky. Jeho prácu zdokonalili a doplnili ďalší ľudia, napríklad Augustus De Morgan a Charles Peirce. V ich dobe vedelo o práci, ktorú títo matematici vykonali, len veľmi málo ľudí. Booleovu algebru znovu objavil Claude Shannon približne 75 rokov po Booleovej smrti. Vo svojej doktorandskej práci Shannon ukázal, že Booleova algebra je užitočná. Mohla by zjednodušiť konštrukciu elektrických spínačov a relé (napríklad tých, ktoré sa v tom čase používali v telefónnych ústredniach). Shannon tiež ukázal, že takéto spínače môžu riešiť problémy boolovskej algebry. Všetky súčasné digitálne obvody (hlavne počítače) používajú takúto algebru na riešenie problémov.

George Boole
George Boole


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3