Súbor integrovaného orgánu

Integrovaný súbor autorít (nem. Gemeinsame Normdatei) alebo GND je medzinárodný súbor autorít. Používajú ho knihovníci na organizáciu osobných mien, predmetových hesiel a korporácií. Používa sa najmä na dokumentáciu v knižniciach a čoraz častejšie aj v archívoch a múzeách. GND spravuje Nemecká národná knižnica v spolupráci s rôznymi sieťami knižníc v nemecky hovoriacej Európe a ďalšími partnermi. GND podlieha licencii Creative Commons Zero (CC0).

Snímka obrazovky GNDZoom
Snímka obrazovky GND

Predchodcovia

Integrovaný súbor autorít začal fungovať v apríli 2012 a integruje obsah nasledujúcich súborov autorít, ktoré boli odvtedy zrušené:

  • Súbor menných autorít (nemecky: Personennamendatei; PND)
  • Súbor údajov o orgánoch spoločností (nemecky: Gemeinsame Körperschaftsdatei; GKD)
  • Súbor autorít pre predmetové heslá (nemecky: Schlagwortnormdatei; SWD)
  • Jednotný súbor názvov Deutsches Musikarchiv (nemecky: Einheitssachtitel-Datei des Deutschen Musikarchivs; DMA-EST)

V čase svojho zavedenia ("GND-Grundbestand" od 5. apríla 2012) obsahuje GND 9 493 860 súborov vrátane 2 650 000 personalizovaných mien.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3