Mono-ski

Mono-ski sane, ktoré používa lyžiar s paraplégiou, rázštepom chrbtice, svalovou dystrofiou alebo mozgovou obrnou. Monolyže sa používajú len pri paraalpinistickom lyžovaní. Ľudia, ktorí používajú monolyže, musia mať dobrú rovnováhu, aby sa neprevrátili. Monolyža má stoličku s jednou lyžou pripevnenou k spodnej časti.

Ľudia prvýkrát použili monolyže v roku 1985 v Spojených štátoch. Mono-lyže umožňujú lyžiarom lyžovať rovnakým spôsobom, ako ľudia, ktorí stoja na lyžiach.

Monolyže majú hydraulický zdvihák. To lyžiarovi uľahčuje nastupovanie a vystupovanie z monolyže.

Španielska lyžiarka Nathalie Carpanendo na monolyži
Španielska lyžiarka Nathalie Carpanendo na monolyži

Nemecká lyžiarka Anna Schaffelhuberová na monolyži
Nemecká lyžiarka Anna Schaffelhuberová na monolyži


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3