Ununennium

Ununenium alebo prvok 119 je chemický prvok. Jeho symbol v periodickej tabuľke prvkov je Uue. Ununennium a Uue náhradné názvy vytvorené IUPAC, kým nebudú vytvorené trvalé názvy. Ununennium je prvok s najmenším atómovým číslom, ktorý ešte nebol vytvorený. Vlastnosti Ununennium nie známe, ale mnohé sa predpokladajú. Predpokladá sa, že všetky izotopy budú rádioaktívne. Môže ísť o alkalický kov.

Americké, nemecké a ruské tímy sa pokúsili vytvoriť ununennium, ale žiadny z nich neuspel. Japonské a ruské tímy na ňom plánujú pracovať v rokoch 2019 a 2020. Miesto ununénia v periodickej tabuľke prvkov je znakom toho, že môže byť podobné ľahším prvkom, ako lítium, sodík, draslík, rubídium, cézium a francium; niektoré jeho vlastnosti však môžu byť odlišné od očakávaných. Napríklad ununénium môže byť menej reaktívne ako cézium a francium a bude sa správať skôr ako draslík alebo rubídium. Od roku 2017 to nie je známe, ale ununénium sa bude pravdepodobne používať len na výskumné účely.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3