Húsenica

Húsenica je mladý motýľ alebo moľa, ktorá sa práve vyliahla z vajíčka. Húsenica je druh larvy. Keď je húsenica staršia, premení sa na kuklu (známu aj ako kukla) a neskôr sa kukla premení na motýľa.

Húsenice majú zvyčajne tri páry malých, ale nápadných pravých nôh vpredu a až 5 párov mäsitých nepravých nôh vzadu.

Húsenice sa bežne živia listami, ale možno ich nájsť aj vo vnútri živých stoniek a konárov alebo na koreňoch rastlín a mŕtvom dreve.

Väčšina húseníc má zelené alebo hnedé odtiene a je relatívne bez chĺpkov, hoci v mnohých čeľadiach húsenice veľmi chlpaté a často pestro sfarbené. Niektoré druhy škodcami rastúcich rastlín, kobercov, vlny, organických tkanín a skladovaných potravín.

Húsenice dôležitým zdrojom potravy pre vtáky a iné bezstavovce a mnohé druhy pomáhajú rozkladať uhynuté zvieratá a rastliny.

Húsenica monarchu
Húsenica monarchu

Proleg, Papilio machaon
Proleg, Papilio machaon

Galéria

Príklady rôznych druhov húseníc.

·        

·        

·        

·        

Sfinx ligustri


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3