Hallucigenia

Hallucigenia je vymretý rod živočíchov, ktoré sa našli ako fosílie v stredokambrickej formácii Burgess Shale v Britskej Kolumbii v Kanade. Ďalší druh sa nachádza v spodnokambrických maotianšanských bridliciach v Číne.

Stephen Jay Gould sa domnieval, že Hallucigenia nie je príbuzná žiadnemu žijúcemu druhu, ale väčšina paleontológov sa teraz domnieva, že tento druh bol zamatový červ, príbuzný moderných článkonožcov.

Na rozdiel od svojho súčasníka Aysheaia sa Hallucigenia len veľmi málo podobá modernej Onychophora. Predĺžené a pazúrovité nohy sa len málo podobajú párovým prstencovitým nohám Onychophora. Nie je známe, z čoho boli chrbtice vyrobené a akú "ochranu" poskytovali. Nie je ľahké vysvetliť, prečo 30 alebo viac exemplárov - o každom z nich sa predpokladá, že má sedem párov pomerne dlhých, ohybných nôh - nevykazuje ani jeden príklad párových nôh. Ale aspoň táto rekonštrukcia zvieraťa môže hodnoverne chodiť a tŕne slúžia rozumnému účelu. Obrázok tejto rekonštrukcie, ako aj fotografiu skutočnej fosílie si môžete pozrieť na webovej stránke Geologického úradu Kanady.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3