Maliarstvo

Maľovanie je používanie farieb na vytváranie umenia. Je to aj výraz pre namaľované umelecké dielo. Na tvorbu umenia sa používa mnoho druhov farieb. Patria medzi ne akvarelové, akrylové a olejové farby. Iní umelci radi pracujú s ceruzkou alebo kriedou. Niekedy sa môže použiť aj uhlík.

Slávne obrazy sa často uchovávajú v galériách, napríklad v Národnej galérii v Londýne a v parížskom Louvri, kde visí jeden z najslávnejších obrazov na svete - Mona Lisa, ktorú namaľoval Leonardo da Vinci. Ľudia nemusia chodiť do slávnej galérie, aby si mohli pozrieť umenie. V mnohých mestách na celom svete súkromné galérie.

Medzi kresbou a maľbou je základný rozdiel. Pri kreslení je celým obrazom jedna vrstva. Pri maľbe sa jedna vrstva prekrýva cez druhú, aby vznikol konečný obraz. Výsledkom je, že obraz väčšinou nie je jasný, kým sa nedostane do konečnej fázy.

Pri maľovaní existujú štyri základné fázy: príprava, delenie, vrstvenie a retušovanie.

Maliarske materiály
Maliarske materiály

Obrázok z jaskýň Lascaux
Obrázok z jaskýň Lascaux


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3